Lista książek.
Ilość wszystkich książek: 10055
w
LP Sygnatura Nazwisko Tytuł Podtytuł Tom Miejsce wydania Rok Wydawca Format Ilość stron Seria Nr inwentarza Lokalizacja AAP Uwagi
1111 II - 1888 Delaporte P. V. La societe de Marie - Reparatrice par… Paris 1891 D. Dumoulin 8 nlb. 6, 103, nlb. 4, err. tabl. 1 1998
1112 I - 179/ 16 f Delibracya Delibracya o spółku i związku Korony Polskiej z pany chrześciańskimi przeciwko Turkowi… 16 f Kraków 1858 Wydawn. Biblioteki Polskiej 16 46 Biblioteka Polska t. 16 199 Współoprawne z: Leszczyński S.: Głos wolny wolność ubezpieczjący… 1858; Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego
1113 I - 87 Delsart H. M. La derniere Abbesse de Montmartre… Paris 1921 P. Lethielleux 16 nlb. 4, 127, nlb. 1 Collection " Pax " vol. IV 90
1114 II - 528 Dembińska Anna Wpływ kultury polskiej na Wołyń w XVI wieku W łonie warstwy szlacheckiej Poznań 1930 Poznańskie Tow. Przyjaciół Nauk 8 nlb. 2, 70, nlb. 1 Prace Komisji Historycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. T.7 528 Odbitka
1115 II - 512 Dembińska Anna Zygmunt I Zarys dziejów wewnętrzno - politycznych w latach 1540 - 1548 Poznań 1948 Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 8 190 - 335, nlb. 2 512
1116 II - 450 Dembiński Bronisław Polska na przełomie Warszawa b. r. H. Altenberg 8 XIV, 575 450
1117 II - 1811 Dembiński Henryk Wojna jako narzędzie prawa i przewrotu Lublin 1936 M. Kossakowska 8 nlb. 8, 200 Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1914
1118 I - 179/ 21 b Dembołęcki Wojciech Pamiętniki o Lissowczykach, czyli przewagi elearów polskich 1619 - 1623 przez… 21 b Kraków 1859 Wydawn. Biblioteki Polskiej 16 127 + 28 Biblioteka Polska T. 21 204 Współoprawne z: Orzechowski Stanisłw - Dyalog albo rozmowy około… 1858; Wydanie K.J.Turowskiego
1119 II - 3311,II-5008 Demel Czesław, Krawulski Jerzy, Rzepa Krzysztof Działalność Narodowego Stronnictwa Robotników i Narodowej Partii Robotniczej w Wielkopolsce w latach 1917 - 1937 Warszawa; Poznań 1980 PWN 8 396 Biblioteka Kroniki Wielkopolski 3807, 5142
1120 I - 151 Demmin August Die Kriegswaffen in ihrer historischen Entwickelung von den aeltesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Von…2…. Aufl. Leipzig 1886 E. A. Seemann 16 nlb. 4, 817, ilustr. 157
1121 II - 747 Demrych Henryk Szafarz Opatrzności Bożej .św. Józef Cottolengo Włocławek 1934 Ksks. Orjoniści 8 49, tabl. 1 749
1122 II - 1889 Denistle Heinrich Kritische Bemerkungen zur Gersen - kempisfrage Zweiter Artikel b. m. b. r. b. w. 8 693 - 743 1999 Nadbitka
1123 II - 21/ 1, 2, 3 Denistle P. Heinrich Luther und Luthertum in der ersten Entwicklung. Aufl.2 Bd 1:T.1,2:Die abendlaendischenSchriftausleger bis Luther…T.3 Mainz 1904, 1905, 1906 F. Kirchheim 8 1:XXXVIII, nlb. 2, 422, 2:XX, 380,3: XII, 909 + Register. XXIV, tabl. 21, 22, 23
1124 III - 62/ 2 Depesze Depesze księdza de Polignac posła francuskiego po śmierci Jana III króla polskiego 2 Poznań 1855 Nakł. Księgar. J. K. Żupańskiego 4 71 83 Z rękopisu biblioteki cesarskiej w Paryżu
1125 I - 318 Dereżyński Mieczysław Józef Chociszewski. Życie, czyny i środowisko najpracowitszego Wielkopolanina Szamotuły 1929 J. Kawaler 16 63 345
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 <75> 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone