Wróć do listy zespolów


Lista zespołów.
Lista jednostek w zespole "Konsystorz Generalny w Poznaniu - Acta Causarum"
Ilość rekordów w bazie: 262
w
LP numer zespołu Nazwa zespołu Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Tytuł jednostki Daty krańcowe Opis zewnętrzny Stan fizyczny Język Liczba kart/stron Format Nośnik reprografii Sygnatury dawne Informacja o edycji źródła Indeks osobowy Indkes rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
1 0015 Konsystorz Generalny w Poznaniu - Acta Causarum AC 0001 AC 0001 Acta vicarii in spiritualibus Johannis de Niepart can. Posn et officialis generalis Johannis can. et praepositi S. Spiritis Posnaniensis 1403 - 1405 161 Acta causarum Consistorii Posnaniensis ;łać.,pap.,for2., opr. pergamin, księga bardzo uszkodzona; włączono k. 44a - dawniej AC 1406/10 k.27/ brak kart 1 - 22 / zatrzymano podczas okupacji w Berlinie! /
2 0015 Konsystorz Generalny w Poznaniu - Acta Causarum AC 0002 AC 0002 Acta vicarii in spiritualibus Johannis de Niepart can. P.et officialis generalis Johannis, canonoci et praepositi S. Spiritus Posnaniensis 22.I.1406 - 12.12.1410 i 27.II. - 17.III.1411 1406 - 1411 184 łać.,pap.,for 2.,karty 1a - 184, opr. Pergamin, na wierzchniej okładce napis :M. CCCC III....et VII et VIII et IX...{ w prawym górnym naroż.przy lit. i cyfr. widnieje zero }/ Johannis Sancti Spiritus prepositi et in fine Bliden / k. 1 ręką XV wieku : 14. 6. 7. 8. 9. X. XI. XII / k. 1a= pierwotnie K.91 / k.181 - 184 włączone ze zbioru fragmentów / wyłączono : k.27 = obecnie AC (1404 ) 44a / k.92 - 93 = /brak początku i końca księgi / przerwy i braki po k.100 /2. 5 - 25. 5. 1408/ ,107 /18.7. - 27. 1408 /,132 / 27 - 29. 3. 1409/ , 147 / 19. 7. - 23. 8. 1409 / i 178 / 7 - 19. 11.1410 / foliowano mylnie po 141 : 146
3 0015 Konsystorz Generalny w Poznaniu - Acta Causarum AC 0003 AC 0003 1417 - 1421 Acta vicarii in spiritualibus Posnan. Vincentii de Marcinkowo, decani Gnesn. Et ca. Posn. / 19.I. 1417 - 12. 12. 1421 / 1422 - 1423 Acta administratoris Gnesnensis [cd..uwagi] 1417 - 1423 VG 100 sede vacante Vincentii de Marcinkowo decani Gnesn./ 16.I.1422 - 19. v. 1423 /Acta causarum Consistorii Posnaniensis łać. pap.,form.2/ karty 98 - 100 niezapisane/oprawa: dokument pergaminowy z 7/ 17? 27 ?/ Vi. 1398 dot. dopuszczenia Bartłomieja syna Idziego z Bochni diec. krak. Do notariatu publicznego - na wierzchniej okładce napis ręką ok.r.1600: Acta venerabilis viri domini Vincentii decani Gnesnensis 1417 / 1418 / 1419 / 1420 / / 1423 / et 1424 incipit / wyłączono karty 101 - 148 = AC 1423/24
4 0015 Konsystorz Generalny w Poznaniu - Acta Causarum 0003a 0003a Acta officialis posnaniensis Boguslai 1417 - 1418 2 Acta causarum Consistorii Posnaniensis/ Fragm. jako k.185 i 208 w AC 1432/ wyjęte z AC 1432
5 0015 Konsystorz Generalny w Poznaniu - Acta Causarum AC 0004 AC 0004 Acta officialis generalis Posnaniensis Boguslai canonici Posn. 14.6.1419 - 1420 13.11 k.2 - 9 28.8.1419 - 1420 5.5. Constitutiones procuraturu/ k.10: zapiski różne AC 16.10. - 3.11.1419/ k.11: kopia dokumentu z r. 1369 / k.13 - 188: Acta officialis j.w. 1419 - 1420 188 Acta causarum Consistorii Posnaniensis/ łać.,pap.,for.2, oprawa: pergamin/pierwotnie okładka księgi AC 1500 - wewnątrz dot. napis z herbem Godzięba bpa Jana Lubrańskiego/ brak początku i końca - księga bardzo uszkodzona
6 0015 Konsystorz Generalny w Poznaniu - Acta Causarum AC 0005 AC 0005 Acta officialis generalis Posnaniensis Boguslai canonici posn. 1421 157 Acta causarum Consistorii Posnaniensis/ łać.,pap.,for.2, oprawa: pergamin/pierwotnie okładka księgi AC 1517 z dotyczącym napisem wewnątrz
7 0015 Konsystorz Generalny w Poznaniu - Acta Causarum AC 0006 AC 0006 Acta officialis generalis Posnaniensis Mathiae Cordebog obecnie k.1 - 62 dawniej AC 1423 11 - 72;obecnie 63 - 81 dawniej AC 1423 74 - 92a = AC 1478/ 79 199; obecnie 83 - 130 dawniej AC 1417/24 101 - 148; obecnie 1 - 10 dawniej AC 1424 1423 - 1424 130 Acta causarum Consistorii Posnaniensis/ łać.,pap.,for.2, oprawa: pergamin/pierwotnie okładka księgi AC 1535 z dotyczącym napisem wewnątrz - na okładce mylne lata 1451.1452.1454. Antefol. Anni 1451 et 2.et 4./mylne/,podtym: Kordzboki i herb Korzbok/ 3 karpie. nad tym napis Kordebog - wszstko ręką kan. Wojciecha Racięskiego z r.1600 /por. antefol. II/ wyłączono karty 93 - 94 = AC 1501 - 1504 był błąd w dawnej foljacji :po k.72 : 74 kan.
8 0015 Konsystorz Generalny w Poznaniu - Acta Causarum AC 0007 AC 0007 Acta officialis gen. Posn.Mathiae Cordebog/ wyłączono K. 1 - 38= Constitutiones procuratorum 1421/23; wył.39 - 69 = Const. procur. 1424/25; k.70=159a; włączono k. 1 - 10 wyjęte z AC 1423.Nową filiację przepr. Się po ewt. Odnalezieniu brakujacej partii 1. I - 13.II i III. - IV. 1424 1424 - 1425 71 - 72 Acta causarum Consistorii Posnaniensis ;łać.,pap.,for2., opr. pergamin, = pierwotnie okładka księgi AC 1472/z dot. napisem wewnatrz oraz herbem Łodzią bpa Andrzeja Bnińskiego i Nałęcz wik. i officj. Mikołaja Sobockiego/ Antefol. I Anno Dominimillesimo quadringentesimo vicesimo quarto i herb Korzbok/ kan Wojciecha Racięskiego z r. 1600
9 0015 Konsystorz Generalny w Poznaniu - Acta Causarum AC 0008 AC 0008 Acta officialis gen. Posn. Mathiae Cordebog 1425 wyłączono k.4 - 30 = Constitutiones procur. 1425/26 ; k. 1 - antefolia ; k.31 - 137 bardzo nadniszczone, brak dolnej części/ łać., pap., form.2, k. 1 - 2, 31 - 271, opr. pergamin/ pierwotnie okładka księgi AC 1479 z herbem Nałęcz wik. grl.i of. Mikołaja Sobockiego
10 0015 Konsystorz Generalny w Poznaniu - Acta Causarum AC 0009 AC 0009 Acta officialis gen. Posn. Mathiae Cordebog can. cathedralis 1426 313 łać., pap., form.2,opr. pergamin, na karcie 1^ herb Korzbok i napis Cordebog/ ręką późniejszą dodano czwartego karpia! /
11 0015 Konsystorz Generalny w Poznaniu - Acta Causarum AC 0010 AC 0010 Acta officialis gen. Posn. Mathiae Cordebog, can. cathedralis wył. k.116 - obecnie AC 1430 k. 147 1.1. - 31.12.1427 1+ 272 łać., pap., form.2,opr. pergamin, = pierwotnie okładka księgi AC 1473 z herbem Nałęcz i dot. napim wewnąrz ;k. 1 - 28 i 267 - 272 górą nadniszczone, na k.97 rysunek M.Boskiej czerwoną kredką z r. 1694 i napisem Casimirus Michael Grabowski
12 0015 Konsystorz Generalny w Poznaniu - Acta Causarum AC 0011 AC 0011 Acta officialis gen. Posn. Mathiae Cordebog, can. cathedralis 1.1.1428 - 8.1.1429 197 łać., pap., form.2,opr. pergamin, = dokument perg. Z 25 .VI. 1426 dot. ugody plebanów tuleckich Jakuba i Jana z wlościanami z Płowiec; k.^ z herbem Korzbok i napisem Cordebog; k. 161 - 197 bardzo nadniszczone
13 0015 Konsystorz Generalny w Poznaniu - Acta Causarum AC 0012 AC 0012 Acta officialis gen. Posn. Mathiae Cordebog, can. cathedralis 1429 - 1430 203 łać., pap., form.2,opr. pergamin, = pierwotnie okładka księgi AC 1500 z dotycz.napisem wewnątrz k. 1^ : herb Korzbok z napisem Cordebog ; k.191 - 203 dołem zdefektowane
14 0015 Konsystorz Generalny w Poznaniu - Acta Causarum AC 0013 AC 0013 Acta officialis gen. Posn. Mathiae Cordebog, can. cathedralis 1430 łać., pap., form.2,opr. pergamin, = dokument oficjała Macieja Korzboka z 14.I. 1430 w sprawie wikariuszy katedralnych wrocławskich, z inserowanym dokumentem pap. Marcina V z 1. XII.1423, Rzym - na wierzchniej okładce napisy częściowo zatarte, m. inn. Cordebog 1430 / k. 1 = k. 145 włączono tu k.146 wyjętą z AC 1468/71, k.215 włączono k. 147 wyjętą z Ac 1427 k.116; wyjęto k.8 = Ac 1431 24. i 26. XI k. 164a
15 0015 Konsystorz Generalny w Poznaniu - Acta Causarum AC 0014 AC 0014 Acta vikarii generalis in. spir.Nicolai de Głębociec, archidiaconi Posn. Et a die 21.X.1431/ fol. 50v - 51v / Rredvogii de Grądy praepositi Gnesn. Can. Posn.k. 35 - 51 nast.chronologicznie po k.99 ! 1430 - 1432 VG 99 łać., pap., form.2,opr. 2 pergaminowe dokumenty a/ ok.. r.1430 wyrok polubowny w sprawie patronatu kościoła paraf. w Bytyniu, b/ fragm. Dokum. Ok.. R. 14...z wyrokiem magistratu kościańskiego w pewnej sprawie spadkowej - na górnej okładce napisy, częściowo zatarte, m. inn. Acta coram venerabili viro domino Nicolao de Glambo/ czecz/ de anno Domini milesimo quqdringentesimo tricesimo/ et tricesomo/ primo indiccione nona
<1> 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone