Wróć do listy zespolów


Lista zespołów.
Lista jednostek w zespole "Biskupi Poznańscy - Acta Visitationum"
Ilość rekordów w bazie: 61
w
LP numer zespołu Nazwa zespołu Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Tytuł jednostki Daty krańcowe Opis zewnętrzny Stan fizyczny Język Liczba kart/stron Format Nośnik reprografii Sygnatury dawne Informacja o edycji źródła Indeks osobowy Indkes rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
1 0012 Biskupi Poznańscy - Acta Visitationum AV 01 AV 01 Wizytacja archidiakonatu warszawskiego w r. 1598 przez biskupa Jana Tarnowskiego i kościoła kolegiackiego Marii Magdaleny w Poznaniu w l.1602-1603 przez biskupa Wawrzyńca Goślickiego. 1598 - 1603 265 Wizytacje ogólnodiecezjalne -mkr.5004, Łać. pap. 2o , oprawa skórka brązowa z długim wytłoczonym napisem na górnej okładce oraz herbem Rola na obu okładkach.
2 0012 Biskupi Poznańscy - Acta Visitationum AV 03 AV 03 Wizytacja archidiakonatu pszczewskiego przez Marcjalisa z Iwanowie, subdelegata archidiakona pszczewskiego. 1603, 1607 203 Archidiakonat Pszczewski - mkr. 762 Łać. pap. 2o opr. półskórek k. 174v - 175: Contributie anni 1613, 178v - 183: Regestrum contributionis laudatae synodaliter Posn. a. 1612 25 maj.
3 0012 Biskupi Poznańscy - Acta Visitationum AV 04 AV 04 Wizytacja kościołów miasta Poznania i archidiakonatu śremskiego przez Gaspara Hapa, sufragana poznańskiego i archidiakona śremskiego 1610 i 1619 217 Dekanat poznański - Archidiakonat Śremski - mkr. 5006 Łać. pap. 2o / mylna dawna foliac
4 0012 Biskupi Poznańscy - Acta Visitationum AV 05 AV 05 Wizytacja kościoła kolegiackiego Marii Magdaleny i szpitala św. Ducha w Poznaniu przez biskupa Andrzeja Opaleńskiego. 1618 - 1622 181 Dekanat Poznański - mkr. 762 Łać. pap. 2o oprawa skórka czerwona.
5 0012 Biskupi Poznańscy - Acta Visitationum AV 06 AV 06 Wizytacja kościoła kolegiackiego Marii Magdaleny i szpitala św. Ducha w Poznaniu przez biskupa Andrzeja Opaleńskiego. 1618 - 1622 57 Dekanat Poznański - mkr. 762 Łać. pap. 2o oprawa skórka czerwona.
6 0012 Biskupi Poznańscy - Acta Visitationum AV 07 AV 07 Wizytacja archidiakonatu przez Świętosława Strzałkowskiego. 1628 - 1629 85 Archidiakonat Poznański - mkr. 5007 Łać. pap. 2o oprawa półskórek.
7 0012 Biskupi Poznańscy - Acta Visitationum AV 08 AV 08 Wizytacja wielkopolskiej i mazowieckiej części diecezji przez biskupa Macieja Łubienskiego. 1628 - 1630 379 Wizytacje ogólnodiecezjalne - mkr. 5008 Łać. pap. 2o oprawa półskórek.
8 0012 Biskupi Poznańscy - Acta Visitationum AV 09 AV 09 Wizytacja archidiakonatu przez Świętosława Strzałkowskiego. 1638 - 1639 61 Archidiakonat Poznański - mkr. 5009 Łać. pap. 2o oprawa skórka czerwona.
9 0012 Biskupi Poznańscy - Acta Visitationum AV 10 AV 10 Wizytacja archidiakonatu pszczewskiego Jana Braneckiego, admini- stratora diecezji i jego delegata Andrzeja Swiniarskiego, kanonika kate- dralnego oraz dekanatów obornickiego i czarnkowskiego przez Feliksa Mietlickiego, kanonika katedralnego. 1640 - 1641 381 Dekanat Czarnków - Dekanat Oborniki - mkr. 5010 Łać. pap. 2o oprawa półskórek.
10 0012 Biskupi Poznańscy - Acta Visitationum AV 10 a AV 10 a Wizytacja archidiakonatu pszczewskiego 1640 - 1641: Fragmenty protokołu: Chodzież - Margonin - Budzyń. 1640 - 1641 11 Archidiakonat Pszczewski. 2o wyjęte z AE XIX.
11 0012 Biskupi Poznańscy - Acta Visitationum AV 10 b AV 10 b Wizytacja archidiakonatu pszczewskiego 1640 - 1641 fragmenty protokołu: Bledzew - Człopa. 1640 -1641 brak Archidiakonat Pszczewski.
12 0012 Biskupi Poznańscy - Acta Visitationum AV 11 AV 11 Wizytacja dekanatu kostrzyńskiego i pyzdrskiego oraz kościoła parafialnego w Murzynowie przez biskupa Wojciecha Tolibowskiego. 1658 22 Dekanat Kostrzyn - Dekanat Pyzdry - Dekanat Środa - mkr.762 Łać. pap. 2o nieoprawione.
13 0012 Biskupi Poznańscy - Acta Visitationum AV 12 AV 12 Wizytacja wielkopolskiej i mazowieckiej części diecezji przez biskupa Wojciecha Tolibowskiego. 1660 - 1663 1 + 432 Wizytacje ogólnodiecezjalne - mkr. 5011 Łać. pap. 2o oprawa: pergamin z tekstem liturg. XV w. nadniszcony.
14 0012 Biskupi Poznańscy - Acta Visitationum AV 12 a AV 12 a Wizytacja katedry przez biskupa Wojciecha Tolibowskiego. Akta wizytacyjne katedry biskupa Wawrzyńca Goślickiego z r. 1604 zaginęły w czasie ostatniej wojny. 1660 23 Wizytacja kościoła katedralnego. Łać. pap. 2o et minus, nieoprawiony, fragment wyjęty z dep.test. XV.
15 0012 Biskupi Poznańscy - Acta Visitationum AV 12 b AV 12 b Wizytacja kościoła kolegiackiego Marii Magdaleny w Poznaniu przez biskupa Wojciecha Tolibowskicgo (protokollon). 1660 4 Dekanat Poznański. Łać. pap. 2o et minus, nieoprawiony.
<1> 2 3 4 5Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone