Wróć do listy zespolów


Lista zespołów.
Lista jednostek w zespole "Dokumenty - Kolegiata w Środzie - Dokumenty Pergaminowe"
Ilość rekordów w bazie: 23
w
LP numer zespołu Nazwa zespołu Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Tytuł jednostki Daty krańcowe Opis zewnętrzny Stan fizyczny Język Liczba kart/stron Format Nośnik reprografii Sygnatury dawne Informacja o edycji źródła Indeks osobowy Indkes rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
1 0007 Dokumenty - Kolegiata w Środzie - Dokumenty Pergaminowe DS perg 001 DS perg 001 Król Władysław postanawia utworzyć prepozyturę w kościele parafialnym swojego miasta królewskiego, Środy, i zatwierdza inkorporowannie dóbr i funduszów, przeznaczonych przez prepozyta Bartłomieja i innych dobroczyńców na fundację kanonikatów. Koło-17.7.1425
2 0007 Dokumenty - Kolegiata w Środzie - Dokumenty Pergaminowe DS perg 002 DS perg 002 Przedwoj, prepozyt i wikariusz generalny gnieźnieński, zaświadcza, że Mikołaj, dziedzic w Słupi, sprzedał Stanisławowi ze Środy, plebanowi w Iwnie, czynsz roczny w wysokości dwóch grzywien. Poznań-14.1.1432
3 0007 Dokumenty - Kolegiata w Środzie - Dokumenty Pergaminowe DS perg 003 DS perg 003 Sobór bazylejski powierza arcybiskupowi gnieźnieńskiemu rozsądzenie sporu między prepozytem z jednej strony a dziekanem i kapitułą kolegiacką średzką z drugiej strony o uposażenia i dochody. Bazylea-16.7.1435
4 0007 Dokumenty - Kolegiata w Środzie - Dokumenty Pergaminowe DS perg 004 DS perg 004 Andrzej z Bnina, biskup poznański, instytuuje Pawła z Poznania na kanonikat średzki. Solec-11.2.1440.
5 0007 Dokumenty - Kolegiata w Środzie - Dokumenty Pergaminowe DS perg 005 DS perg 005 Katarzyna wdowa, zwana Tomaszową, naznacza swojemu synowi płacenie czynszy 8 grzywien z ich posiadłości na ufundowanie altarii w kolegiacie średzkiej. Środa-9.12.1450
6 0007 Dokumenty - Kolegiata w Środzie - Dokumenty Pergaminowe DS perg 006 DS perg 006 Andrzej z Bnina, biskup poznański, eryguje altarię w kolegiacie średzkiej, uposażoną w roczny czynsz 5 grzywien Dolsk-1.3.1475
7 0007 Dokumenty - Kolegiata w Środzie - Dokumenty Pergaminowe DS perg 007 DS perg 007 Andrzej z Bnina, biskup poznański, eryguje w kolegiacie średzkiej altarię p.w. św. Trójcy ect. uposażoną w roczny czynsz 6 grzywien. Bnin-21.2.1478
8 0007 Dokumenty - Kolegiata w Środzie - Dokumenty Pergaminowe DS perg 008 DS perg 008 Mikołaj z Soboty,kustosz i oficjał poznański,eryguje altarię w kolegiacie średzkiej. Poznań-25.6.1479
9 0007 Dokumenty - Kolegiata w Środzie - Dokumenty Pergaminowe DS perg 009 DS perg 009 Jan Grosz, pleban w Mącznikach i altarzysta w kolegiacie średzkiej unieważnia postanowienie swojego pierwszego testamentu w sprawie dziesięciny z Raszkowa. Środa-17.11.1484
10 0007 Dokumenty - Kolegiata w Środzie - Dokumenty Pergaminowe DS perg 010 DS perg 010 Jan Zaremba z Kalinowa, starosta generalny wielkopolski, zatwierdza wyznaczenie przez Katarzynę, córkę Macieja Trzebawskiego, dla altarii św. Jana Chrzciciela w kolegiacie średzkiej czynszu rocznego dwóch grzywien ze wsi Niemczyn (pow. wągrowiecki) Poznań-4.7.1506
11 0007 Dokumenty - Kolegiata w Środzie - Dokumenty Pergaminowe DS perg 011 DS perg 011 Jan z Góry, dziekan i oficjał poznański, zatwierdza w transumpcie, po dodaniu pewnych zmian, ustawy konfraternii kapłanów w Środzie, uznane przez biskupa Andrzeja dekretem z 18.7.1466 r. Poznań-8.9.1517
12 0007 Dokumenty - Kolegiata w Środzie - Dokumenty Pergaminowe DS perg 012 DS perg 012 Mikołaj Oleski, kanonik i administrator diecezji poznańskiej, zatwierdza nadanie konfraterni kapłanów w Środzie pół łana ziemi, którego dokonał w swoim testamencie śp. Stanisław z Kleczewa, altarzysta średzki. Poznań-26.5.1525
13 0007 Dokumenty - Kolegiata w Środzie - Dokumenty Pergaminowe DS perg 013 DS perg 013 Mikołaj Oleski, kanonik i oficjał diecezji poznańskiej, zatwierdza postanowienie statutów konfraternii kapłanów przy kolegiacie średzkiej, że tej konfraternii przysługuje prawo udzielania jednemu z jej członków prezenty na altarię św. Michała. Poznań-19.12.1525
14 0007 Dokumenty - Kolegiata w Środzie - Dokumenty Pergaminowe DS perg 014 DS perg 014 Trzej komisarze biskupa poznańskiego, Jana Latalskiego, wydają wyrok w sporze między prepozytem a dziekanem i kanonikiem kolegiaty średzkiej o kilka spraw. Poznań-9.4.1535
15 0007 Dokumenty - Kolegiata w Środzie - Dokumenty Pergaminowe DS perg 015 DS perg 015 Król Zygmunt odstępuje kapitule średzkiej prawo patronatu w odniesieniu do kanonikatu fundi Murzynowo (pow. średzki) Kraków-8.3.1537
<1> 2Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone