Wróć do listy zespolów


Lista zespołów.
Lista jednostek w zespole "Dokumenty papierowe Konsystorza Generalnego w Poznaniu"
Ilość rekordów w bazie: 130
w
LP numer zespołu Nazwa zespołu Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Tytuł jednostki Daty krańcowe Opis zewnętrzny Stan fizyczny Język Liczba kart/stron Format Nośnik reprografii Sygnatury dawne Informacja o edycji źródła Indeks osobowy Indkes rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
1 0002 Dokumenty papierowe Konsystorza Generalnego w Poznaniu D pap 001 D pap 001 Premisl et Boleslaus fratres uterini duces Poloniae Thomae civitatem Poznan locandam conferunt dictaeque civitatis possessiones et iura costituunt. 1253 A II 1 Kopia XVII wieku, według załączonej kartki ks. Edmunda Majkowskiego, łać. pap. arkusz folio bez pieczęci i podpisu.
2 0002 Dokumenty papierowe Konsystorza Generalnego w Poznaniu D pap 002 D pap 002 Gerhardus abbas Landensis una cum conventu suo villam Zabartowo et decimas de Twardowo, Skarbienice, Wardężyn cum Jacobo archiepiscopo et capitulo Gnesnensi pro decimis de Policko, Dziedzice, de sorte in Rokietnica, de Gołkowo, 24.08.1288 cd. z poz 6 - Kotunia et Cluscheniza commutat hasque literas sua ac Petri Luknensis et Engelberti Byssoviensis abbatum sigillis roborat. Kopie XVIII wieku, łać.pap. 1 karta folio, wyciśnięta pieczęć kapituły gnieźnieńskiej.
3 0002 Dokumenty papierowe Konsystorza Generalnego w Poznaniu D pap 003 D pap 003 Albertus episcopus Posnaniensis assertas literas Andreae episcopi Posnaniensis super fertonibus decimalibus de Gościejewice,Rokosowo, Drzewce, Dzięczyna, Śmiełowo,a Joanne plebano Ponecensi productas falsas declarat et fertones de Gościejewice et Rokosowo 17.11.1410 A 1 cd. z poz. 6 - pro mensa episcopalireservat, de Drzewce, Dzięczyna et Śmiełowo cum consensu capituli sui ecclesiae parochiali in Poniec donat dotemque plebanatus Police cum silvis, agros propemolendinum Schybe et 8 hortos ante oppidum recognoscit vilasque jure parochiali ei annectit videlicet oppidum Poniec, Gościejewice, Rokosowo, Sarbinowo, Sowiny, ,Zawady, Waszkowo, Janiszewo, Miechcin, Lubonia, Mierzewo, Czarkowo, Antiqua Golina cum allodiis, decimis, annonis missalibus per duas mensuras siliginis et avenae. Kopia z lat 1607 - 1623 według oblaty do Acta Cosist. Posn.z 26.06.1555 łać. pap. arkusz
4 2o brak pieczęci.
5 0002 Dokumenty papierowe Konsystorza Generalnego w Poznaniu D pap 004 D pap 004 Kazimirus rex Poloniae civitati Posnaniensi mandat, ut ad rationem pecuniarum suarum duo barilia vini italici et tria talenta croci cubiculario suo Golambek expediat. 18.09.1457 A II 2 Org. łać. pap. karta stoczona robakiem, wyjęta niegdyś z oprawy niewiadomego starodruku na odwrocie ślad pieczęci w czerwonym wosku.
6 0002 Dokumenty papierowe Konsystorza Generalnego w Poznaniu D pap 005 D pap 005 Hanek Chełmski plebanus in Poniec et praebendarius Cracoviensis ad s. Martinum hortum plebanaem extra oppidum situm, de novo extirpatum Nicolao Pyszdzyk civi ibidem pro censu annuo 4 gr.p.et 4 gallis et labore 3 dierum locat. 14.03.1463 A 2 - 4 A 2 kopia k. XVII - pocz. XVIII w. łać. pap 20, A 3 kopia XVII wiek łać. pap. 2o, A 4 kopia XVII wiek łać. pap. 1 arkusz w szerz 2o do nazwisk świadków.Dotyczy D pap 5, 5 a, 5 b.
7 0002 Dokumenty papierowe Konsystorza Generalnego w Poznaniu D pap 006 D pap 006 Stanislaus Hanek plebanus in Poniec pratum ecclesiae ibidem Stanczel Sczudło kmetoni civili de platea Longa pro 20 marcis et censu annuo 14 scotorum vendit. 28 (?). 11.1483 A 5 Kopia XVII wieku łać. pap. 1 karta podarta 2o.
8 0002 Dokumenty papierowe Konsystorza Generalnego w Poznaniu D pap 007 D pap 007 Johannes Berger proconsul et consules oppidi Międzyrzecz Nicolaum de Przecznya plebanum Pysdrensem at que notatium et exactorem regium super 9 flor.hung.et 7 gr.de exactione oppidi recepta quietant. 1484 - 1493 A II 1 Org. łać. pap. karta nieco uszkodzona ślad pieczęci miejskiej w zielonym wosku.
9 0002 Dokumenty papierowe Konsystorza Generalnego w Poznaniu D pap 008 D pap 008 Kazimirus rex Poloniae civitati Posnaniensi mandat, ut summas a notario suo Daniele in praetorio depositas Nicolao Przeczen notario regio tradat. 28.01.1484 A II 3 Org. łać. pap. karta nadniszczona, wyjęta niegdyś z oprawy niewiadomego starodruku ślad pieczęci w czerwonym wosku na odwrocie adres.
10 0002 Dokumenty papierowe Konsystorza Generalnego w Poznaniu D pap 009 D pap 009 Kazimirus rex Poloniae civitatis Posnaniensi mandat, ut ad expeditionem bellicam contra Turcas currus peditesque duplo plures quam solitum erat pro festo s. Jacobi ad oppidum Bobrka conducat. 12.06.1485 A II 4 Org. łać. pap. karta uszkodzona, dziurawa, wyjęta niegdyś z oprawy niewiadomego starodruku na odwrocie ślad pieczęci w czerwonym wosku oras adres.
11 0002 Dokumenty papierowe Konsystorza Generalnego w Poznaniu D pap 010 D pap 010 Creslaus de Curozwanky regni Poloniae cancellarius mandatum quoddam Nicolao de Przecznya plebano Pysdrensi et notario regio super libertatione a solutione Thelonii pro nundinis proximis Posnaniensibus edit. 1486 A II 2 Org.łać.fragment papier pieczęci brak, ślad jej w czerwonym wosku.
12 0002 Dokumenty papierowe Konsystorza Generalnego w Poznaniu D pap 011 D pap 011 Magister Johannes sacrorum canonum doctor baccalaureis univertitatis ( Cracoviensis ) Johannem altaristam Posnaniensem tamquam procuratorem suum pro negotiis in universitate contingentibus legitime constitutum comendant. 10 (?) 12.1490 A II 1 Org. łać. papier karta uszkodzona resztka przytłoczonej pieczęci w zielonym wosku.
13 0002 Dokumenty papierowe Konsystorza Generalnego w Poznaniu D pap 012 D pap 012 Nicolaus de Oleschnycza Oleski canonicus Posnaniensis et rector ecclesiae parochialis in Ponyecz testatur Annam Drolhyna viduam hortum jurisdictionis plebanalis ante oppidium Michaeli Gluczla oppidano pro 2 marcis latorum grossorum vendidisse salvo censu 18.03.1505 A 6 cd. z poz. 6 - annuo 4 grossorum et 2 gallorum et laboris 2 dierum plebano debitis. Str. 2 Privilegium super horto plebanali in Poniec ( 19.03.1505 ). Kopia z pocz. XVII wieku łać. pap. 1 karta 2o bez śladu sygnetowej pieczęci wystawcy.
14 0002 Dokumenty papierowe Konsystorza Generalnego w Poznaniu D pap 013 D pap 013 Lucas de Górka castellanus Posnsniensis et capitaneus Maioris Poloniae generalis testatur n. Ubislaum Pakosz Kolaczkowsky super sortibus suis oppidi Jutrossin et villarum Rogozowo et Sydlecz districtus Pizdrensis 2, 1/2 marcas census annui pro 40 marcis - 19.02.1535 A 1 cd. z poz. 6 - Alberto de Kobylino altaristae ecclesiae parochialis in Domachowo in reemptionem vendidisse. Kopia z XVII wieku łać. pap. 1 arkusz 2o bez pieczęci i podpisu.
15 0002 Dokumenty papierowe Konsystorza Generalnego w Poznaniu D pap 014 D pap 014 Revisiones villarum mensae episcopalis Posnaniensis: Nadziejewo - Mądre - Pętkowo. 1564 brak zob. DS. dok. pap. 1
<1> 2 3 4 5 6 7 8 9Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone