Wróć do listy zespolów


Lista zespołów.
Lista jednostek w zespole "Dokumenty - Zbiór Ogólny - Dokumenty Pergaminowe"
Ilość rekordów w bazie: 271
w
LP numer zespołu Nazwa zespołu Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Tytuł jednostki Daty krańcowe Opis zewnętrzny Stan fizyczny Język Liczba kart/stron Format Nośnik reprografii Sygnatury dawne Informacja o edycji źródła Indeks osobowy Indkes rzeczowy Indeks geograficzny Uwagi
1 0001 Dokumenty - Zbiór Ogólny - Dokumenty Pergaminowe D perg. 001 D perg. 001 Władysław Laskonogi udziela immunitetu cystersom w Obrze pow. Wolsztyński b.m. 1231  A 2 Org. łać. perg. 27,5 x 11,8 + 1,8 cm wypłowiały czerwony sznur jedwabny, pieczęci brak na odwrocie częściowo zatarty zapisek XVI w. ……. Libertates Obrenses 1231 Kopie: Arch. Państw. : kl. Obra B 3s. 6
2 0001 Dokumenty - Zbiór Ogólny - Dokumenty Pergaminowe D perg. 002 D perg. 002 Władysław Laskonogi potwierdza fundację klasztoru cysterskiego w Obrze [pow. wolsztyński]. 23.04.1231  A 1 Org. łać. perg. 29 x 25,6cm na wypłowiałym czerwonym sznurze jedwabnym uszkodzona pieczęć księcia, Karta w jednym miejscu przedarta; na odwrocie częściowo zatarty zapisek z XVII lub XVIII w. - B 2. Kopie: Arch. Państw.: kl. Obra B 3 k. 3.
3 0001 Dokumenty - Zbiór Ogólny - Dokumenty Pergaminowe D perg. 003 D perg. 003 Przemysł I uwalnia ludność klasztoru w Obrze od ciężarów prawa polskiego. 25.02.1247  A 3 Org. łać. perg. karta bardzo uszkodzona, górą dziura, druga i trzecia w dolnej części, tamże znaczna wyrwa w tekście ostatnich pięciu wierszy. Na odwrocie zatarte streszczenie dawne - drugie: Obra de libertatibus (?XIV w.).
4 0001 Dokumenty - Zbiór Ogólny - Dokumenty Pergaminowe D perg. 004 D perg. 004 Przemysł I zatwierdza nadanie wsi Smardzewo kościołowi klasztornemu cystersów w Obrze. 1251  A 5 Org. łać. perg. 24 x 11,1 + 1,8 cm brak pieczęci i sznuru, na odwrocie: Smarseuo (XIII w.) - Donatio villae Smarzewo 1251 (XVII w.) Kopie: Arch. Państw.: kl. Obra B 3 s. 12.
5 0001 Dokumenty - Zbiór Ogólny - Dokumenty Pergaminowe D perg. 005 D perg. 005 Przemysł I nadaje przywileje klasztorowi cystersów w Obrze. 22.02.1257  A 6 Org. łać. perg. 23,5 x 16,5 + 2,3 cm brak pieczęci księcia i kapituły poznańskiej, pozostały wypłowiałe czerwone sznury jedwabne; na odwrocie: De commutacione Rognitic et libertate super Szedlicz et super Smarsevo (XIII w.) - Praemislai libertates 1257 (XVI-XVII w.) - F nro 6
6 0001 Dokumenty - Zbiór Ogólny - Dokumenty Pergaminowe D perg. 006 D perg. 006 Książę Bolesław potwierdza klasztorowi w Obrze przywileje nadane przez księcia Władysława i księcia Przemysła I oraz przyjmuje go pod swoją opiekę. 29.11.1257  A 7 Org. łać. perg. 28,8 x 13,3 + o,8 do 2 cm karta górą nieco uszkodzona i w dwóch miejscach zagięć przedarta na wypłowiałym sznurze jedwabnym uszkodzona pieczęć księcia. Dokument odzyskany po okupacji niemieckiej w 1958 r.
7 0001 Dokumenty - Zbiór Ogólny - Dokumenty Pergaminowe D perg. 007 D perg. 007 Książe Bolesław rozstrzyga spór o wieś Kiełpiny [ pow.wolsztyński ]. 21.08.1259 A 8 Org. łac. perg. ok.. 37 x 26 cm karta w trzech miejscach dziurawa, nadto bez ostatnich trzech wierszy z datą i świadkami i bez zakładki brak sznurów i pieczęci na odwrocie: De Kelpino ( XIII w. ) - A. D. 1249, lecz cyfrę 4 poprawiono na cyfrę 6 ( XVIII w. ) - nalepek z XIX w. : No 8 A. 1269 - dokument w kilku miejscach poklejono białym papierem ( XX w. )
8 0001 Dokumenty - Zbiór Ogólny - Dokumenty Pergaminowe D perg. 008 D perg. 008 Przemysł II pozwala klasztorowi w Obrze na lokację wsi Jażdżyniec ( pow. Wolsztyński ) i Ujazd ( pow. Nowotomyski ) na prawie niemieckim 1.10.1280 A 9 Org. łać. perg. ok. 33 x 20 + 3,3 cm sznur wypłowiały bez pieczęci karta od dawna bardzo wilgocią nadniszczona, podarta, rozdarta na sześć fragmentów, a brak dalszych pięciu jej części - na odwrocie ślady zapisku z XIII w.
9 0001 Dokumenty - Zbiór Ogólny - Dokumenty Pergaminowe D perg. 009 D perg. 009 Przemysł II zatwierdza zgodę Ludera z Komorowa, by klasztor w Obrze zbudował młyn we wsi Niałek ( pow. Wolsztyński ) 29.06.1285 A 10 Org. łać. perg. ok.. 33,8 x 16,6 + 2,4 cm brak sznuru i pieczęci karta bardzo nadniszczona, w nowszych czasach podklejona białym papierem.
10 0001 Dokumenty - Zbiór Ogólny - Dokumenty Pergaminowe D perg. 010 D perg. 010 Przemysł II zatwierdz darowiznę wsi Kiełpiny ( pow. Wolsztyński ) dla klasztoru w Obrze. 24.02.1287 A 11 Org. łać. perg. fragment 22 x 14 + 3,3 cm brak górnej części karty z około 6 wierszami tekstu karta podklejona w nowszych czasach białym papierem, stąd nieczytelne zapiski dorsalne pieczęci i sznuru brak.
11 0001 Dokumenty - Zbiór Ogólny - Dokumenty Pergaminowe D perg. 011 D perg. 011 Przemysł II obdarza wolnościami od świadczeń wieś Kiełpiny, własność klasztoru w Obrze. 22.09.1287 A 12 Org. łać. perg. 40,4 x 20,7 + 2,9 cm na zielonym sznurze jedwabnym uszkodzona pieczęć księcia ( KWP XXI ) na odwrocie: De libertate Kelpin ( XIII w. ) 1287 ( XVI - XVII w. )
12 0001 Dokumenty - Zbiór Ogólny - Dokumenty Pergaminowe D perg. 012 D perg. 012 Władysław Łokietek przyjmuje klasztor w Obrze pod swoją opiekę i obdarza go immunitetami. 26.02.1298 A 13 Org. łać. perg. 20,3 19,5 + 1,8 cm skrawelk pergaminowy, osobno przechowana skorupa pieczęci z drobnym ułomkiem jej obrazu na odwrocie: Libertates ( XIII i XVI w. ) - Privil. Wlad. 1298 ( XVII w.) - G nro 7 ( XVIII w. )
13 0001 Dokumenty - Zbiór Ogólny - Dokumenty Pergaminowe D perg. 013 D perg. 013 Komesi Ninos i Dobiesław dają w darze klasztorowi w Obrze swoją zagrodę między jeziorami Orchowe i Wilcze. 4.05.1311 A 14 Org. łać. perg. 20,5 x 13,7 cm pieczęci brak, pozostała resztka srawka pergaminowego na odwrocie: De clausura sita inter Vilke et Ragov ( XIII w. , ostatnie słowo przekreślono w XVIII w. i dopisano Orchowo ) - 1311 ( XVI w. ).
14 0001 Dokumenty - Zbiór Ogólny - Dokumenty Pergaminowe D perg. 014 D perg. 014 Mikołaj syn Michała sprzedaje klasztorowi w Obrze trzecią część swego młyna w Zbąszyniu 5.01.1314 A 15 Org. łać. perg. 17,8 x 16,2 +2 cm pieczęci brak, pozostał skrawek pergaminowy na odwrocie: De molendino in Bensin ( XIV w. ) - 1314 ( XVII w. )
15 0001 Dokumenty - Zbiór Ogólny - Dokumenty Pergaminowe D perg. 015 D perg. 015 Klasztor w Obrze kupuje prawo połowu w jeziorze Ragav. 12.03.1314 A 16 Org. łać. perg. 19 x 12,4 + 2 cm na skrawku pergaminowym pieczęć wystawcy w ciemnym wosku, dobrze zachowana w,, 5 x 3,2 cm tarcza trójkątna , herb Jeleń w lewo z mieczem niżej rogu, ostrzem zwróconym ku głowie, w otoku napis: SIGILL V . NIKOLAI . BICNEVIZ ( Piekosiński nr 305 ) - na odwrocie karty: De clausura Vsce in Rachov ( XIV w. ) - O Viciu venditia 1314 ( XVII w. )
<1> 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone