Lista zespołów.
Ilość rekordów w bazie: 171
w
LP Numer zespołu Nazwa zespołu Sygnatura zespołu Ilość jednostek
76 0076  Księgi i akta zakonów. Misjonarze.  AZ 18 1
77 0077 Biskupi i arcybiskupi poznańscy OA X 796 3303
78 0078 Konsystorz i Kuria Arcybiskupia KA 0001 17169
79 0079 Akta ogólne kościołów parafialnych, filialnych i kaplic. KA II 001/01 995
80 0080  Metropolitalny Sąd Duchowny  SM 1
81 0081 Kapituła Metropolitalna KM 0001 3282
82 0082  Kolegiata św. Marii Magdaleny w Poznaniu  KF 2
83 0083  Kolegiata Najświętszej Maryi Panny w Środzie 2
84 0084  Kolegiaty zniesione  KM 2
85 0085  Arcybiskupie Seminarium Duchowne  SD 2
86 0086  Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu (Archiwum, Muzeum, Biblioteka)  AW 2
87 0087  Dekanaty  DA 2
88 0088  Związek Gmin kościelnych rzymsko-katolickich miasta Poznania  ZGK 2
89 0089  Parafie  PA 2
90 0090  Parafia wojskowa  PW 2
1 2 3 4 5 <6> 7 8 9 10 11 12Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone