Lista zespołów.
Ilość rekordów w bazie: 171
w
LP Numer zespołu Nazwa zespołu Sygnatura zespołu Ilość jednostek
16 0016 Konsystorz Generalny w Poznaniu - Acta Notariorum Apostolicorum ANA 0001 24
17 0017 Konsystorz Generalny w Poznaniu - Constitutiones Procuratorum Cc Proc 0001 3
18 0018 Konsystorz Generalny w Poznaniu - Depositiones Testium Dep Test 0001 15
19 0019 Konsystorz Generalny w Poznaniu - Sententiae Sent 0001 3
20 0020 Konsystorz Generalny w Poznaniu - Elenchi EL 0001 10
21 0021 Konsystorz Generalny w Poznaniu - Formularia F 0001 6
22 0022 Konsystorz Generalny w Poznaniu - Subsidium Charitativum Subs Cha 0001 16
23 0023 Konsystorz Generalny w Poznaniu - Varia ACV 0001 34
24 0024 Konsystorz Generalny w Poznaniu - Officialatus Posnaniensis Off P 0001a 21
25 0025 Konsystorz Generalny w Poznaniu - Dzienniki korespondencyjne Exp Cc 0001 59
26 0026 Konsystorz Generalny w Poznaniu - Repertoria Rep 0001 39
27 0027 Kapituła Katedralna w Poznaniu - Kopiarze ( LIBRI PRIVILEGIORUM ) CP 0001 11
28 0028 Kapituła Katedralna w Poznaniu - Summariusze ( SUMMARIA ) CP 0012 3
29 0029 Kapituła Katedralna w Poznaniu - Księgi Beneficjów ( LIBRI BENEFICIORUM ) CP 0015 6
30 0030 Kapituła Katedralna w Poznaniu - Regestry ( REGESTRA ACTORUM ) CP 0021 5
1 <2> 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone