Lista zespołów.
Ilość rekordów w bazie: 171
w
LP Numer zespołu Nazwa zespołu Sygnatura zespołu Ilość jednostek
106 0106  Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej (1945 - 1949)  KSMŻ II 1
107 0107  Sodalicje Mariańskie  MR 1
108 0108  Katolicki Związek Robotników Polskich  ZR 1
109 0109  Krucjata Eucharystyczna  KRE 1
110 0110  Liga Katolicka  LK 1
111 0111  Naczelny Instytut Akcji Katolickiej  NIAK 1
112 0112  Katolicki Związek Młodzieży Męskiej  KZMM 1
113 0113  Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej  KZMŻ 1
114 0114  Katolicki Związek Kobiet  KZK 1
115 0115 Opieka Polska nad Rodakami na Obczyźnie OP 0001 92
116 0116 Dział Wydawniczy „Ostoi” WO 0001 311
117 0117 Związek Kapłanów „Unitas” ZKU 0001 187
118 0118 Stowarzyszenie Kapłanów p.w. św. Floriana patrona od ognia SF 0001 90
119 0119  Letnisko Księży - Hel  LH 1
120 0120  Związek Misyjny Duchowieństwa  ZMD 1
1 2 3 4 5 6 7 <8> 9 10 11 12Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone