Lista fotografii.
Ilość albumów: 498
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Tytuł albumu Autor Data Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Opis zewnętrzny Lokalizacja AAP Uwagi
46 brak sygnatury brak sygnatury Dzieła „caritasu” Archidiecezji Poznańskiej w hołdzie swemu Arcypasterzowi [abpowi Walentemu Dymkowi] 14 02 1947 r. / 47 fot. czb. F04-03
47 brak sygnatury brak sygnatury Bracia zakonni w Polsce. Działalność i wkład kulturalny XI-XX w. 1973 / 46 fot. czb. F04-03
48 brak sygnatury brak sygnatury Uroczystości milenijne w Płocku 12-13 11 1966 r., album podarowany abpowi Antoniemu Baraniakowi Płock / F04-03
49 brak sygnatury brak sygnatury Pamiątka wizytacji arcypasterskiej bpa Franciszka Jedwabskiego w dekanacie jutrosińskim 1947 Jutrosin, dekanat / 61 fot. czb. F04-04
50 brak sygnatury brak sygnatury Jego Ekscelencji Antoniemu Baraniakowi w hołdzie parafia Zaniemyśl 15 08 1960 r. Zaniemyśl / F04-04
51 O/167/66 O/167/66 Sacrum Poloniae Millenium 966-1966 / 88 fot. czb., 21 fot. kol. F04-04
52 brak sygnatury brak sygnatury Widoki Kalwarii Pakoskiej, b.d. Pakość / 17 fot. sepia F04-04
53 brak sygnatury brak sygnatury Zakłady Naukowo-Wychowawcze dra Brunona Czajkowskiego [Poznań] Poznań / 41 fot. czb. F04-04
54 brak sygnatury brak sygnatury Fotokopia dokumentu miasta Rygi z British Museum Ryga / Łotwa, Wielka Brytania F04-04
55 brak sygnatury brak sygnatury Wizytacja kanoniczna bpa Franciszka Jedwabskiego 5-7 06 1948 u benedyktynów z Lubinia k. Kościana Lubiń / 30 fot. czb. F04-04
56 brak sygnatury brak sygnatury Bpowi Franciszkowi Jedwabskiemu członkowie Chóru Kościelnego w Chodzieży 31 08 1953 r. Chodzieź / 33 fot. czb. F04-04
57 brak sygnatury brak sygnatury Z okazji 25-lecia święceń kapłańskich ofiarowują na pamiątkę ten album z pobytu bpa Franciszka Jedwabskiego w czasie wizytacji kościoła w Radomiu, pow. Oborniki - parafianie. Radom. Listopad 1947 Radom, pow. Oborniki / F04-04
58 brak sygnatury brak sygnatury Pielgrzymka pokutna archidiecezji poznańskiej na Jasną Górę 15-16 09 1964 roku pańskiego w intencji III sesji Soboru Watykańskiego Częstochowa / F04-04
59 brak sygnatury brak sygnatury Akt oddania się kapłanów archidiecezji poznańskiej Najświętszej Marii Pannie. Jasna Góra [Częstochowa], 26 04 1962 r. Częstochowa / F04-04
60 brak sygnatury brak sygnatury Akt oddania Polski w niewolę Matce Najświętszej przez biskupów polskich, Jasna Góra [Częstochowa], 4 09 1961 r. Częstochowa / F04-04
1 2 3 <4> 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone