Lista fotografii.
Ilość albumów: 498
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Tytuł albumu Autor Data Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Opis zewnętrzny Lokalizacja AAP Uwagi
406 O/201/70 O/201/70 Wizytacja parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kaźmierzu, 29 06 1970 Kaźmierz / 35 fot. czb.. F07-03
407 O/219/72 O/219/72 Siostry Służebniczki Maryi dla abpa Antoniego Baraniaka. Konferencja jesienna episkopatu Polski, Poznań 5-6 09 1972 / 35 fot. czb. F07-03
408 O/229/74 O/229/74 Poświęcenie przez abpa Antoniego Baraniaka krzyża i kaplicy w Stęszewie 1 06 1974 Stęszew / 26 fot. czb. F07-03
409 S/14/71 S/14/71 Marszałki w hołdzie imieninowym, abpowi Antoniemu Baraniakowi, 17 01 1971 Marszałki / 40 fot. czb. F07-03
410 O/114/64 O/114/64 Górka Duchowna. Abp Antoni Baraniak na uroczystościach odpustowych Matki Boskiej Pocieszenia, 1964 Górka Duchowna / 36 fot. czb., 6 kol. F07-03
411 brak sygnatury brak sygnatury Wyższe Warmińskie Seminarium Duchowne w Olsztynie abpowi Antoniemu Baraniakowi, Olsztyn 16 03 1952 Olsztyn / 17 fot. czb. F07-03
412 brak sygnatury brak sygnatury Wizytacja kanoniczna apa Antoniego Baraniaka w Wysokiej (archid. gnieźnieńska), 10-11 06 1951 Wysoka / 38 fot. czb. F07-03
413 W/51/75 W/51/75 Wizytacja kanoniczna abpa Antoniego Baraniaka i sakrament bierzmowania w parafii w Kępnie 16 12 1975 Kępno / 49 fot. czb. F07-04
414 O/239/76 O/239/76 Konsekracja ołtarza, erekcja drogi krzyżowej przez abpa Antoniego Baraniaka w Drawsku, 1976 r. Drawsko / 29 fot. kol., 9 czb F07-04
415 O/247/77 O/247/77 Nawiedzenie Matki Boskiej w Jasnogórskim Obrazie w Hanulinie 2 01 1977 Hanulin / 40 fot. czb.. F07-04
416 brak sygnatury brak sygnatury Jednodniówka Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, 1952 Poznań / 14 fot. czb.. F07-04
417 brak sygnatury brak sygnatury Dekoracje wykonane w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu od roku 1956 Poznań / 28 fot. czb. F07-04
418 brak sygnatury brak sygnatury Recesit Pasto Bonus... Album z pogrzebu abpa Walentego Dymka Poznań / 41 fot. czb. F07-04
419 brak sygnatury brak sygnatury Rom [album niemiecki o Rzymie] Rzym / Włochy 42 druki czb luzem F07-04
420 brak sygnatury brak sygnatury Czy w Wielki Piątek katolicy 20go wieku mogą być razem z Ukrzyżowanym? Album podarowany kard. Stefanowi Wyszyńskiemu przez ks. Edwarda Gielniewskiego z Kazimierzy Wielkiej Kazimierza Dolna / 18 fot. czb. F07-04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 <28> 29 30 31 32 33 34Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone