Lista fotografii.
Ilość albumów: 498
w
LP Sygnatura jednostki Sygnatura zamówienia Tytuł albumu Autor Data Indeks osobowy Indeks rzeczowy Indeks geograficzny Opis zewnętrzny Lokalizacja AAP Uwagi
346 brak sygnatury brak sygnatury Album z pogrzebu Bogdana Ettera , b. daty / 10 fot. czb. F07-02
347 brak sygnatury brak sygnatury Album na temat kościoła bernardynów i gimnazjum św. Marii Magdaleny, przed 1945 / 30 fot. czb., 2 fot. czb. luzem, 1 druk luzem F07-02
348 brak sygnatury brak sygnatury Rok milenijny w parafii św. Katarzyny w Dakowach Mokrych / 43 fot. czb. F07-02
349 brak sygnatury brak sygnatury Poświęcenie epitafium poświęconego wskrzesicielom idei [powrotu państwa polskiego na piastowskie ziemie poległym działaniom organizacji “Ojczyzna” w kościele oo. dominikanów w Poznaniu przez bpa Tadeu / 21 fot. czb. F07-02
350 brak sygnatury brak sygnatury Wizytacja kanoniczna bpa Tadeusza Ettera w Bninie, 21-23 10 1972 / 22 fot. czb. F07-02
351 brak sygnatury brak sygnatury Akt Oddania Narodu Polskiego / publikacja F07-02
352 brak sygnatury brak sygnatury Wizytacja kanoniczna bpa Tadeusza Ettera w dekanacie ołobockim, 05-06 05 1960 / 30 fot. czb. F07-02
353 brak sygnatury brak sygnatury “Oaza” w Dębnie dla bpa Tadeusza Ettera, 1974 / 54 fot. czb. F07-02
354 brak sygnatury brak sygnatury Jasna Góra. Częstochowa, 1962 / 13 fot. czb. F07-02
355 brak sygnatury brak sygnatury Wizytacja arcypasterska bpa Tadeusza Ettera w parafii Pakosław, 28 10 1961 / 62 fot. czb. F07-02
356 brak sygnatury brak sygnatury kolejny album z UNRĄ / F07-02
357 brak sygnatury brak sygnatury Święcenia diakonatu w Wyższym Seminarium Duchownym w Bąblinie udzielone przez bpa Tadeusza Ettera, b daty / 19 fot. czb. F07-02
358 brak sygnatury brak sygnatury Pamiątka prymicji Tadeusza Ettera, 19 06 1934 / 13 fot. czb., 5 fot fot. czb. luzem F07-02
359 brak sygnatury brak sygnatury Udział bpa Tadeusza Ettera w uroczystościach jubileuszowych w Kępnie, 25 08 1974 / 50 fot. czb. F07-02
360 brak sygnatury brak sygnatury Uroczystość koronacji obrazu Matki Bożej pocieszenia przez bpa Tadeusza Ettera w parafii Górka Duchowna, 28 08 1966 / F07-02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 <24> 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34Archiwum Archideiecezjalne w Poznaniu - Wszelkie prawa zastrzeżone